Internationally recognized auditing and certification services
Efficient solutions for supplier compliance based on Global Markets Programme
Trainings for internal auditors, standard requirements and FSMA Compliance

Certima B.V е международна сертифицираща организация, акредитирана от RvA (Холандския съвет за акредитация) за едни от водещите признати от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) стандарти. Екипът ни има повече от 14 години опит в одитирането и сертификацията на фирми в хранителната индустрия.

Ние насърчаваме прозрачността, сътрудничеството и доверието във веригата за доставка на храни, като извършваме сертификационни одити и одити на доставчици, на които се гледа като високопрофесионален и правдив принос за безопасността на храните на местно и международно ниво.

Освен сертификационни одити, ние предлагаме ефективни решения за доставчиците, които са в областта на хранителната безопасност, качеството, устойчивото развитие и спазването на законодателството.

Пет причини да изберете Сертима

Имаме надеждна холандска акредитация

Горди сме, че сме акредитирани от Холандския съвет за акредитация (RvA) и същевременно се радваме на широко международно признание на нашите сертификати.

Ние извършваме одити по стандартите IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, IFS Wholesale/ Cash & Carry, BRC Food (+ всички допълнителни модули) във всички продуктови и технологични обхвати. На тях се гледа като високопрофесионален и правдив принос за безопасността на храните на местно и международно ниво.

Нашите служители познават добре Вашата индустрия

Всички наши одитори и персонал имат задълбочени познания в производството и управлението на качеството и безопасността на храните и имат нужното разбиране на спецификите на Вашия производствен сектор. Можете да разчитате на нашите одити, като на метод да надградите Вашата система за управление на безопасността на храните, за да Ви служи по-добре.

Бързо Ви отговаряме

Ние ще Ви изпратим оферта 2 дни след получаване на формуляра за кандидатстване и определянето на обхвата и продължителността на Вашия одит.

Бързо ще планираме Вашия одит. Ние разполагаме със свободен капацитет от одитори и правим всичко възможно да извършим одита във Вашия срок за сертификация, ако се свържете с нас поне 3 месеца предварително.

Ние постигаме висока оценка за KPI процесите на стандартите за продължителността на обработка на одитните файлове и разполагаме с вътрешен показател за качество за продължителността на процеса на сертификация от 35 дни в сравнение с 56 дни, изисквани от IFS и 42 дни, изисквани от BRC.

 Също така предоставяме и опция за бързо проследяване на Вашия процес на сертификация, при който продължителността на процеса може да бъде дори по-малка от 35 дни.

Провеждаме одита Ви на местен език

Правим всичко възможно да извършим по-голямата част от нашите одити с местни одитори. В случай, че трябва да включим международни одитори за извършване на Вашия одит, ние предоставяме превод на местен език.

Получавате информация от първа ръка за най – новите изисквания

Ние получаваме информация от първа ръка за развитието на стандартите и сме добре запознати с най-новите изисквания. Можете да се възползвате от това, като се присъедините към нашите редовни уебинари и обучения на местно и международно ниво.