Обратна връзка

Формуляр за обратна връзка

 

  Име на организацията

  Попълнена от

  Дата на одита

  Име на одитора от Сертима

  Стандарт(и)

  Съгласни ли сте със следните твърдения?

  1. Контактуването с офиса на Certima по отношение на запитвания, оферти и планирането на одита е приятно, справянето с въпросите протича гладко и коректно.
  Твърдо съм съгласен, надхвърли очакваниятаСъгласен съм, както се очаквашеНе съм съгласен, под очакваниятаТвърдо не съм съгласен съм, далеч под очакванията
  Мотивирайте се *

  2. Одиторът има добри познания за нашата индустрия, продукти и процеси.
  Твърдо съм съгласен, надхвърли очакваниятаСъгласен съм, както се очаквашеНе съм съгласен, под очакваниятаТвърдо не съм съгласен съм, далеч под очакванията
  Мотивирайте се *

  3. Одиторът разясни своите констатации внимателно, убедително и обосновано. *
  Твърдо съм съгласен, надхвърли очакваниятаСъгласен съм, както се очаквашеНе съм съгласен, под очакваниятаТвърдо не съм съгласен съм, далеч под очакванията
  Мотивирайте се *

  4. Как оценявате нашето сътрудничество? *
  "много лошо" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 "отлично"
  12345678910
  Мотивирайте се *

  5. С какво и как според Вас можем да подобрим нашите услуги? *

  Ние даваме разрешението си на Certima да добави нашата компания към списъка с референции на сертифицирани компании *