Certima B.V е международна сертифицираща организация, акредитирана от RvA (Холандския съвет за акредитация) за едни от водещите признати от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) стандарти. Екипът ни има повече от 14 години опит в одитирането и сертификацията на фирми в хранителната индустрия.

Ние насърчаваме прозрачността, сътрудничеството и доверието във веригата за доставка на храни, като извършваме сертификационни одити и одити на доставчици, на които се гледа като високопрофесионален и правдив принос за безопасността на храните на местно и международно ниво.

Освен сертификационни одити, ние предлагаме ефективни решения за доставчиците, които са в областта на хранителната безопасност, качеството, устойчивото развитие и спазването на законодателството.