Стандартът RSPO

Кръглата маса за устойчиво палмово масло (RSPO) е глобална инициатива за сертификация на продукти от устойчиво палмово масло. Основната цел на RSPO e да насърчи устойчивото добиване и преработване на палмово масло чрез сътрудничество в рамките на веригата на доставка и отворен диалог между заинтересованите страни. Стандартът RSPO, одобен през април 2013, е представен като серия от принципи, критерии, индикатори и напътствия и е предназначен да се използва от производителите, преработвателите и тези, които влагат палмово масло в други хранителни продукти, за прилагане на устойчиви производствени практики.

RSPO Supply Chain Certification System е стандарт за сертификация на съответствие на веригата на доставки, използвайки RSPO сертифицирано устойчиво палмово масло или продукти, получени от него. Целта е да се включи цялата верига на доставки до крайния потребител.

Тази схема се прилага за всички участници във веригата – от първата преработка на маслото до тези, които използват палмово масло за производство на други хранителни продукти.

Основни предимства на RSPO сертификацията::

  • Адресира нуждите на клиента;
  • Отговаря на очакванията на големите дистрибутори и търговски вериги да докажат устойчивост на продуктите;
  • Демонстрира/Доказва сериозността на поетия от Вас ангажимент да следвате екологични практики и устойчив бизнес;
  • Използва Вашия сертификат за устойчиво палмово масло за множество индустрии.

Certima B.V. предоставя услугите за одит и сертификация по стандарта RSPO под акредитацията на партньорска организация.