MSC Chain of custody

Стандартът MSC е разработен от Marine Stewardship Council (Съвета за морско управление) и гарантира, че морските продукти с етикет MSC произхождат и могат да бъдат проследени през всички стъпки на преработка до устойчив риболов.

Стандартът MSC Chain of Custody (верига за попечителство) съдържа няколко изисквания за:

  • Пълна система за проследяване на продукта за поддържане на веригата за попечителство. Включително вход, изход, идентификация, разделяне, запис и етикетиране на продукта.
  • Няма изисквания за системата за управление, въпреки че MSC насърчава прилагането на НАССР система.
  • Методика за сертифициране на веригата за попечителство, включително регистрация на баланс на количеството продукт в базата данни на MSC и използването на логото върху потребителската опаковка.

Стандартът на веригата за попечителство е стандарт, който обхваща всеки участник по веригата на доставка – производители, преработватели, прекупвачи. Всеки участник във веригата на доставка, който претендира за собственост върху продукта или променя (преработва/трансформира) продукта, до момента, в който продуктът влиза в окончателната си потребителска опаковка, трябва да бъде сертифициран.

Отличителното синьо лого показва че веригата на доставка е била оценена независимо и продуктът е бил добит от надежден риболов. MSC Chain of Custody може да Ви осигури конкурентно предимство на пазара, тъй като купувачите биха била по-склонни да закупят сертифициран продукт.

Съветът за морско управление (MSC) и Съветът за управление на аквакултурите (ASC) си партнират в разработване и поддържане на стандарта, в частта му за веригата на попечителство.

Това означава че можете да имате сертификационен одит, който покрива както MSC, така и ASC продуктите.
MSC покрива продуктите от морски улов, а ASC продуктите от ферми.

Етикетите MSC и ASC са ефективен начин за устойчива комуникация с потребителите на морски продукти. Вашата компания трябва да подпише лицензионно споразумение, за да използвате някоя от търговските марки на MSC и/или ASC върху вашия продукт.

Сертифицирането на MSC веригата за попечителство позволява на вашата организация да:

  • Докажете, че произходът на Вашите продукти е от устойчив риболов
  • Отговорите на потребителското търсене на информация за продукта
  • Гарантирате устойчива и сигурна хранителна верига
  • Подкрепите позиционирането на Вашия продукт с еко етикет
  • Отговорите на изискванията на търговците на дребно за проверка на устойчивостта на доставяните към тях продукти
  • Търгувате с водещи търговци на дребно и търговски вериги, които изискват MSC сертификация

Certima B.V. предоставя услугите за одит и сертификация по стандарта MSC и ASC под акредитацията на партньорска организация.