Обучения

Обучения

Портфолиото от нашите услуги за обучение включва:

  • Обучения по различни стандарти за сертификация в нашето портфолио (IFS, BRC и др.)
  • Обучения за водещи одитори и за вътрешни одитори, също свързани със стандартите;
  • Обучения за различни изисквания на стандартите, напр. хранителни измами, култура за безопасност на храните, хранителна защита и др.;
  • Обучения за доставчици на търговци на дребно и международни производители на храни;
  • Курсове за обучение по FSMA PCQI.