Одити на доставчици

Certima B.V. има голям опит в работата си с търговски и ресторантьорски вериги, търговците на едро, вносители и световни производители и подпомагането им да развиват собствени схеми за устойчиво управление на доставчиците си. През последните няколко години извършихме над 800 одита от втора страна.

Въпреки че за оценките на доставчиците са необходими глобални усилия, поради спецификата на местните пазари, динамиката варира много по региони и страни. Опитът ни с редица търговци на дребно ни показа, че прилагането на схемата за оценка на доставчиците е предизвикателна задача, която се нуждае не само от умения за одитиране, но и от задълбочено разбиране на основната динамика на пазара, добро местно сътрудничество, добре съгласувана комуникация с редица местни заинтересовани страни, добро управление на проекти, планиране и разпределение на ресурсите.

Ние можем да Ви подкрепим в персонализирането на Вашия протокол, вземайки предвид местните особености, но в същото време като се придържаме към общата цел. След нашите професионални одити ще бъде добре известно на кои доставчици може да се вярва и разчита.

Можем да Ви предложим пълен пакет от услуги за изграждането на капацитета на Вашите доставчици:

  • Одити на доставчици – те ще Ви дадат подробна информация за процесите, инфраструктурата, системата за качество и безопасност на храните на производителя. Одитите ще се извършват от одитори, квалифицирани от Certima B.V. и някои от най-влиятелните собственици на стандарти, като IFS и BRC.
  • Обучения и помощ при реализирането на одити на доставчици – Подкрепа на регионалния и местния персонал в прилагането на схеми за одитиране на доставчици, комуникация с доставчици, съдействие при изграждането на местна инфраструктура за подкрепа на доставчиците, отговарящи на изискванията. Ние организираме поредица от собствени обучения и събития, за да помогнем на доставчиците да разберат по-добре необходимостта от одити на доставчици и GFSI сертификацията.