Сертификационни одити

Ние в Сертима извършваме сертификационни одити по стандартите IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, IFS Wholesale/ Cash & Carry, BRC Food (+ всички допълнителни модули) във всички продуктови и технологични обхвати. На тези одити се гледа като високопрофесионален и правдив принос за безопасността на храните на местно и международно ниво.

Как изглежда нашият сертификационен процес?

За да сключите договор с нашата компания за одит по IFS или BRC, трябва да кандидатствате за сертификация, като попълните апликационна форма. Трябва много внимателно да попълните информацията за продуктите и технологиите, използвани във Вашето производство, защото грешна или липсваща информация може да доведе до забавяне в сертификационния процес или до изключване на някои от Вашите продукти от обхвата на одита.

След като получим Вашите данни, ще продължим с определянето на обхвата и продължителността на Вашия одит и ще Ви направим финансово предложение, определяйки квалифициран одитор или екип от одитори за Вашия одит. Обикновено правим това в рамките на 2 дни.

Ние сме гъвкави в планирането на одитите, тъй като разполагаме със свободен капацитет от одитори и правим всичко възможно да извършим одитите във Вашия срок за сертификация.

След като имаме подписано валидно споразумение за сертификация, можем да продължим с насрочване на дата/и за Вашия одит. Вашата компания може да бъде одитирана само в момент, в който произвеждате продуктите, посочени в обхвата на одита.

В края на Вашия одит одиторът подготвя документ, наречен End of Audit Letter, съдържащ несъответствията, които одиторът е открил и той се подписва от Вас и одитора.

В рамките на 14 дни след получаване на списъка с несъответствия, трябва да попълните и да върнете на одитора план за коригиращи действия.

Максималното време за одобрение на плана за коригиращи действия от одитора е 28 дни след края на одита. След това одитният файл се изпраща за преглед и решение за сертификация, което се взема в рамките на 3 дни. В случай на положително решение издаваме сертификат и качваме документите от одита в IFS / BRC портала.

Ние постигаме висока оценка за KPI процесите на схемите за продължителност на обработката на одитните файлове и разполагаме с вътрешен качествен показател за продължителността на процеса на сертификация от 35 дни в сравнение с 56 дни, изисквани от IFS и 42 дни, изисквани от BRC.

Също така предоставяме и опция за бързо проследяване на Вашия процес на сертификация, при който продължителността може да бъде дори по-малка от 35 дни.

Това е възможно само, ако получим пълната Ви подкрепа за финализиране на плана за коригиращи действия в рамките на определения срок.