Услуги

Certima B.V. е международна сертифицираща организация, акредитирана от RvA за водещи стандарти, признати от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните), оперираща в Европа, Северна Африка и Латинска Америка. Екипът ни има повече от 14 години опит в одити и сертификация на фирми, произвеждащи храни.

Ние извършваме одити по стандартите IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, IFS Wholesale/ Cash & Carry, BRC Food (+ всички допълнителни модули) във всички продуктови и технологични обхвати. На тези одити се вярва като високопрофесионален и правдив принос за безопасността на храните на местно и международно ниво.

Освен сертификация, ние предлагаме ефективни решения за доставчиците, които са в областта на хранителната безопасност, качеството и устойчивото равитие и FSMA PCQI курсове за обучение.