Уважаеми клиенти,

IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS FoodIFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на стандарта IFS Food. Одитите по новата версия 8 ще са възможни от 1 октомври 2023 г.  и стават задължителни за всички сертифицирани компании от 1 януари 2024 г.

Принципно приложението на версия 7 трябва да приключи на 31 декември 2023 г., като се допускат изключения за някои специфични ситуации и след тази дата, но най-късно до 31 декември 2024 г. Ето и резюме на тези изключителни случаи:

За необявени одити: Версия 8 ще се прилага, когато времевата рамка за необявен одит започва на или след 1 октомври 2023.

За одити на предприятия с няколко производствени площадки и централен офис: Производствените площадки и централният офис трябва да бъдат одитирани по една и съща версия на стандарта. След 1 януари 2024 г. версия 8 ще се прилага за всички одити на централен офис.

За последващи одити: Когато основният одит е проведен съгласно версия 7 преди 1 януари 2024 г., версия 7 ще бъде приложима и за последващия одит.

За одити за разширение на обхвата: Когато основният одит е проведен съгласно версия 7 преди 1 януари 2024 г., версия 7 ще бъде приложима и за одита за разширение на обхвата.

Въведени са редица промени в частта с изискванията на стандарта и протокола. IFS Food е приведен в съответствие с Codex Alimentarius и ISO 22003-2, както и с изискванията за сравнителен анализ на GFSI. Системата за оценяване е подобрена, насочвайки сертифицираните по IFS компании към непрекъснато подобряване на тяхното представяне. Редица правила и административни изисквания са оптимизирани, за да отговорят на призива за по-голяма добавена стойност и ефективност.

В Certima ще предприемем бързи действия за актуализация на нашите процеси и ще предоставим одити по новата версия на стандарта веднага щом тя влезе в сила.

Скоро ще започнем редица информационни кампании и събития, за да ви запознаем с промените, които сертифицираните по IFS компании трябва да въведат в своите системи за управление на безопасността на храните преди да бъдат одитирани по IFS Food версия 8.