Стандартът UTZ

UTZ Certified е организация, основана през 2002г., която работи за внедряване на устойчивото отглеждане на кафе, какао и чаени култури. UTZ развива програма и етикет за устойчиво земеделие в световен мащаб. Програмата позволява на земеделците да усвоят по-добри земеделски практики, да подобрят работните условия и да се грижат по-добре за децата си и за околната среда.
Етикетът UTZ е представен в повече от 10 000 различни продукти в над 116 държави. От 2014 г. UTZ е най-голямата програма за устойчиво отглеждане на кафе и какао в света. Той обхваща добрите селскостопански практики, социалните и битовите условия, управлението на стопанствата и околната среда.
UTZ е най-голямата програма за устойчивост на кафе в света. През 2012 г. 9% от произведеното кафе в света е сертифицирано по UTZ.

Критериите на UTZ кодекса попадат в 4 категории:

  1. Управление на фермата
  2. Земеделски практики
  3. Социални и битови условия
  4. Околна среда

Изискванията на стандарта UTZ Chain of Custody (веригата за попечителство) се съсредоточават върху проследяването на вече сертифицирана суровина по веригата на доставка и използването на UTZ лого върху потребителските опаковки на сертифицираните продукти:

  • Система за пълно проследяване на продуктите за поддържане на веригата за попечителство. Включително вход, изход, идентификация, разделяне, документиране и етикетиране.
  • Възможно е индивидуално и групово сертифициране.
  • Методика за сертификация на веригата за попечителство, включително регистрация на баланса на количеството в базата данни на UTZ и използването на логото върху потребителските продукти.

Предимства

  • Подкрепяйки програмата UTZ, Вашата марка ще допринесе за развитието на устойчиви селскостопански практики. Това, че Вашата компания е сертифицирана по UTZ означава, че активно се грижите за веригата на доставка на кафе / какао / чай и го правите по устойчив, етичен и екологичен начин.
  • Присъединяването към международно известна схема за сертифициране показва на Вашите клиенти ангажираност както към хората, така и към околната среда.
  • Етикетирането на Вашите продукти като UTZ сертифицирани привлича социално съзнателни купувачи, търговски вериги и потребители.

Certima B.V. предоставя услуги за одит и сертификация по стандарта UTZ под акредитацията на партньорска организация.