IFS Wholesale / Cash & Carry

Стандартът IFS Cash & Carry/Wholesale бе разработен за оптимизиране на процедурите по одитиране на cash & carry пазари и търговци на едро. Тези два различни вида бизнес оператори се разглеждат като важна връзка между производителите и препакетиращите фирми, както и търговски клиенти. Освен широката гама от търговски продукти, те могат също така да извършват определени дейности по обработка и / или преработка и да развиват собствени марки. В зависимост от основната дейност на компанията, се прилага специфичен чек-лист за Wholesale или Cash & Carry.

IFS Cash & Carry / Wholesale е стандарт, който обхваща всички обработващи дейности на насипни неопаковани продукти на Cash & Carry-пазари или търговци на едро. Той също така включва производствени процеси на малко количество продукт като кайма. Изискванията на този стандарт са същите като IFS Food, но в допълнение бе разработен наръчник, в който се описва как да се справят с конкретни изисквания на Cash & Carry-пазари или търговци на едро

IFS Cash & Carry/ Wholesale дава възможност за мулти-сайт сертификация при определени условия за обекти и пазари с подобни дейности.

Основни ползи:

  • Гарантира съпоставимост и прозрачност по цялата верига на доставки
  • Намалява разходите, както за доставчици, така и за търговци на дребно
  • Мониторинг за спазването на местното законодателство за храните
  • По-ефективно използване на ресурсите
  • Повече гъвкавост
  • Подобряване на бизнес репутацията