IFS Logistics

IFS Logistics гарантира прозрачност и безопасност на храните в цялата международна верига на доставки. Това е един от първите международни стандарти, който е фокусиран върху логистичните дейности. Стандартът е действащ от април 2012 г.

За търговските вериги и производителите на храни е важно да знаят как се обработват техните продукти в логистичната верига. Те искат да бъдат сигурни, че закупените от тях продукти се транспортират и съхраняват в съответствие с определените правила, за да се предотврати всяка вреда за здравето на клиента, като същевременно се запази качеството на продукта.

Стандартът за логистика на IFS, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, както и дейности по товарене и разтоварване, може да бъде приложен както в нехранителна, така и в хранителна среда. Стандартът може да се прилага за тежки товари – превозни средства, влакове, кораби, самолети и други видове транспорт, както и за складове. Този стандарт се отнася и за доставчиците на услуги по размразяване и замразяване, както и за логистични компании, използващи доставчици на услуги за техния транспорт и / или дейности за съхранение.

Прилага се за всички видове транспорт: автомобилен, железопътен или морски и за всички състояния на храната: замразена и прясна, с или без хладилник, насипни и пакетирани продукти.

IFS Logistics се отнася до логистиката, при която компаниите имат физически контакт с продукти. Ако компанията обработва продукти и има свои собствени логистични дейности, тези дейности са включени в стандартната IFS Food в раздела за транспортиране и съхранение.

Когато логистиката е изнесен процес, за предпочитане е тя да се изпълнява от компания, сертифицирана по стандарта IFS Logistics. Ако сте независим доставчик или брокер / вносител на хранителни продукти със собствени складове и други транспортни съоръжения, този стандарт е приложим за Вас.

Въведени са контролни точки, които да охарактеризират и контролират способността на логистичния оператор да запази качеството и безопасността. Състоянието на контролните точки се проверява чрез одити, извършени от квалифицирани одитори.

Сертификатът е валиден за период от 12 месеца, след което всяка година следва нов одит за повторно сертифициране или още така наречения ресертификационен одит.

Ползи:

  • Подобрено качество и безопасност по цялата верига на доставки; от производство до спедиция, складиране и доставка до клиенти на дребно;
  • Доказателства за систематична хигиена и управление на риска при съхранение и транспорт;
  • Гарантира добри хигиенни практики, непрекъснато проследяване и оптимално боравене с всички стоки на склад.