IFS Global Markets Food

IFS Global Markets Food е стандартизирана програма за оценка за безопасността на храните на търговците на дребно, както и на хранителни продукти, произведени и брандирани от индустрията. Програмата има за цел да подпомогне „малкия и / или по-малко развит бизнес“ в разработването на техните системи за управление на безопасността на храните и да направи първата стъпка към прилагането на стандарта на храните IFS.

Оценките на доставчиците спрямо протокола на IFS Global Markets са не само инструмент за одитиране, но и програма за изграждане на капацитет, за да могат доставчиците да доставят безопасни продукти според Вашите спецификации и по своята същност да могат да получат сертификат по признатите от GFSI стандарти.

Програмата е проектирана като процес на оценка без сертифициране, който се осъществява в рамките на определен от Вас период . Програмата се състои от три нива на работа:

  • Изпълнение на изискванията за базово ниво на IFS.
  • Бизнесът трябва да напредва към прилагането на изискванията за средно ниво на IFS.
  • Следователно в рамките на определения от Вас период хранителният бизнес трябва да е в състояние да премине към пълна сертификация по IFS Food.

Ако изберете да използвате тази прогмара вашите дългосрочни ползи ще бъдат:

  • Увереност във Вашата верига за доставки
  • Непрекъснато подобряване безопасността на храните, което може да доведе до по-малко изтегляния на продукти от пазара
  • По-малко излишни действия при извършването на Вашите собствени оценки. Програмата води до по – висока ефективност на разходите по веригата на доставките чрез общоприети практики за оценка, процеси и доклади.