IFS Broker

Стандартът IFS Broker е признат от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) за одитиране на брокери, агенти и вносители на храни, които закупуват хранителни продукти, но нямат физически контакт с тях.

Стандартът е важен за всички брокери, агенти и вносители, тъй като съдържа много изисквания, свързани със спазването на спецификациите на клиента.

Стандартът IFS Broker е създаден, за да гарантира безопасността и качеството на продуктите, правейки връзка между производството и дистрибуцията. IFS Broker проверява дали брокерите/вносителите са приложили подходящи мерки в своите процеси, за да гарантират, че техните доставчици работят в съответствие с изискванията за безопасност на храните и техните изисквания за качество и да следят за спазването на изискванията, за да могат доставките на продукти да отговарят на законовите изисквания и договорните спецификации.

Този стандарт е жизненоважен за маркетинговите компании, брокерите и всички организации, които обработват стоки, но нямат собствено складиране. Брокерът отговаря за процеса на закупуване (подбор на доставчици) и доставката на стоките до своите клиенти. Брокерът не извършва физическо съхранение и няма съоръжения за обработка/преработка на стоките.

Стандартът определя голям брой изисквания, които, ако се спазват, водят до високоефективна система. С така изградената система Вие сте насърчени да работите винаги на високо ниво на качество и да гарантирате, че важните аспекти не са забравени. Установените процедури описват как трябва да работите, за да гарантирате, че Вашите продукти отговарят на стандартите и законодателството и са с най-високо качество.

Ползи:

  • Доверие в доставчици и продукти
  • Спестяване на време и пари – за проверка на доставчиците, доработка или връщане на продукти, намалено общо време за проверка и ефективно използване на ресурсите
  • По-добри бизнес възможности – Подобряване на бизнес репутацията Ви като брокер на висококачествени и безопасни продукти, възможност за търговия с клиенти, изискващи одити от трета страна, използване на логото и сертификата по IFS за демонстриране на съответствие с най-високите стандарти.