International Featured Standards (IFS)

IFS стандарти

Стандартите IFS са стандарти за храни, продукти и услуги. IFS стандартите гарантират, че сертифицираните фирми произвеждат продукт или извършват услуга, която отговаря на спецификациите на клиента и че те непрекъснато работят по подобрението на техните процеси.

Certima B.V. предоставя сертификационни одити по следните стандарти:

International Featured Standards (IFS)IFS Food – Стандартът IFS Food е фокусиран върху производителите, които произвеждат под така наречените „частни“, „собствени“ марки и дава по-голяма сигурност на търговските вериги, че продуктите, произведени от техните доставчици под техните марки, ще бъдат безопасни и ще отговарят на изискванията за качество и законовите изисквания.

 


International Featured Standards (IFS)

 

IFS Cash & Carry / Wholesale – Този стандарт обхваща всички дейности по обработка на насипни и неопаковани продукти в Cash & Carry-маркети или фирми на едро. Той включва също и обработката на малки количества продукт, напр. кайма.

 


International Featured Standards (IFS)IFS Logistics – Целта на стандарта за логистика на IFS е да гарантира безопасността на храните по цялата международна верига на доставки. Това е един от първите международни стандарти, който е фокусиран върху логистичните дейности. Сертифицирането по IFS Logistics гарантира на купувачите на големите търговски вериги и международните компании безопасността на доставяната храна.


International Featured Standards (IFS)IFS Broker – Стандартът на IFS Broker може да се прилага за компании, които участват основно в „търговски дейности“. Брокерът отговаря за процеса на закупуване (подбор на доставчиците) и доставката на стоките до своите клиенти. Брокерът не осъществява физическо съхранение и няма съоръжения за пребработка.

 


International Featured Standards (IFS)IFS Global Markets – Това е стандартизирана програма за оценка безопасността на храните на търговците на дребно, както и на хранителни продукти, произведени и брандирани от индустрията. Програмата има за цел да подпомогне „малкия и / или по-малко развит бизнес“ в разработването на техните системи за управление на безопасността на храните и да направи първата стъпка към прилагането на стандарта на храните IFS.