BRC Global Standard For Food Safety

BRC Global Standard For Food Safety e първият признат стандарт от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Той е сред най-използваните стандарти в хранително-вкусовата промишленост във Великобритания, Европа и САЩ.

Първоначално замислен като протокол за продукти, произведени под марките на търговски вериги през 1998 г., сегашният му обхват е много по-широк, съобразяващ се с множество аспекти от веригата на доставки на храни. Освен това стандартът помогна на хранителната промишленост да изпълни критериите на Директивата за обща безопасност на продуктите на ЕС, което доведе до световната му известност с над 20 000 сертифицирани предприятия по цял свят. Сертификацията по стандарта свидетелства, че безопасността, интегритета, законността и качеството на продукта са налице в производствените и преработвателни процеси. Сертификат може да бъде придобит чрез одит от трета страна, извършен от акредитиран сертифициращ орган, като честотата на одитите варира (на всеки 6 или 12 месеца), в зависимост от резултатите на фирмата.

Certima BV е акредитирана сертифицираща организация за BRC Global Standard for Food Safety от RVA (Холандският съвет за акредитация).

Сертификацията по стандарта BRC предлага множество предимства:

  • Нови бизнес възможности – Подобрете способността си да работите с много организации, за които BRC GS сертификацията е договорно задължение или очакване и е инструмент за демонстриране на високо ниво на безопасност на произведените храни.
  • Доверие на клиентите – Стандартът BRC Ви помага да защитите марката си, като дава увереност на клиентите във Вашите производствени програми и управление на веригата за доставки, като същевременно те придобиват възможността да проследяват Вашите сертификати с онлайн директорията на BRC.
  • Достъп до веригата за доставки – Стандартът BRC за безопасност на храните се приема от множество търговци на дребно, производители, фирми за хранителни услуги и преработватели на суровини като част от процеса на одобрение на доставчиците.
  • Конкурентно предимство – Възможност за извличане на ценно предимство от сертификата пред несертифицирани конкуренти.

BRC стандартът за хранителна безопасност версия 8 беше публикуван през август 2018 г., като одитите започнаха от февруари 2019 г. Фокусът на тази версия е върху:

  • Развитие на културата за безопасност на продуктите
  • Разширяване на изискванията за контрол на околната среда
  • Насърчаване на предприятията за по-нататъшно разработване на системи за сигурност и хранителна защита
  • Изясняване на изискванията за високорискови зони
  • Осигуряване на по-голяма яснота за фирмите, които произвеждат храна за домашни любимци
  • Осигуряване на глобална приложимост и съпоставимост с изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) към стандартите

Този стандарт е създаден от Британския консорциум за търговия на дребно през 1998 г. като протокол за организации, произвеждащи продукти под марката на търговски вериги, но в наши дни е широко известен в други области на хранителната индустрия. BRC се е утвърдил като инструмент за много международни и национални компании за оценка на техните доставчици. BRC Global Food е стандарт, признат от големите търговци на дребно по цял свят.

Сертификацията по BRC Food от независима сертифицираща организация е инструмент за демонстриране на високо ниво на безопасност на произвежданите храни.

Друго предимство, което Ви дава този сертификат е възможността да станете част от така наречената директория на BRC, където всички потребители на уебсайта на BRC могат да проследяват Вашия напредък в сертификацията.

Стандартът BRC е предназначен да помогне на търговците да спазват законовите изисквания и да гарантират високо ниво на защита на потребителите. Той включва основните принципи на техните собствени изисквания към доставчика и спецификации на продукта и се преразглежда и преиздава периодично.

Стандартът BRC Food поддържа неанонсирани одити.

Има 5 степени на сертифициране: AA е най-високото ниво, последвано от степени A, B, C и D. Степента зависи от броя и тежестта на несъответствията, открити по време на одита. За неанонсирани одити символът + се добавя към степента.

При решението за сертификация се вземат предвид както резултата постигнат по време на одита, така и качеството и навременността на Вашия план за коригиращи действия.