IFS Broker version 3.2. has been released

IFS Broker version 3.2. has been released

The new version 3.2. of the IFS Broker standard was released on 29.02.2024. IFS Broker version 3.2. audits become mandatory from 1.07.2024.

The most significant modification concerns the scoring system. Following the other IFS Standards, the B-score is now a deviation again, requiring a correction or corrective action by the audited company.
These updates contribute to greater transparency as customers and other stakeholders of the audited company can easily recognise how the audit was carried out. Furthermore, the report shows which deviation led to the B-score and the action plan specifies what needs to be done to correct the deviation. This creates greater clarity for everyone involved.

As many IFS audits are combined audits with other IFS Standards, it was essential for IFS to align version 3.2 with the other updated IFS Standards, especially IFS Food 8 and IFS Logistics 3. The revisions significantly facilitate the performance of combined IFS Audits.

In IFS Broker 3.2, IFS also introduce the star status, signaling that the audit was unannounced.
Although the changes in the requirements are just a few, the auditing approach and grading of deviations challenges the audited companies to adopt a much deeper understanding and implementation of these requirements into their food safety management system.

IFS Logistics version 3 has been released

IFS Logistics version 3 has been released

The new version 3 of the IFS Logistics standard was released on 6.12.2023.

IFS Logistics version 3 audits are possible starting 1 June 2024 and become mandatory on 1 December 2024.

In general, the applicability of version 2.3 ends on 30 November 2024. However, version 2.3 can apply after 1 December 2024 in some exceptional situations (multi-location, follow-up and extension audits).

For unannounced audits version 3 applies when the audit window starts on or after 1 October 2024.

IFS Logistics version 3 has fewer requirements and an optimized protocol and structure. Further updates concern the scoring system, extensions and clarifications in the scopes, and introduction of the star status to indicate an unannounced audit. It is now aligned with the IFS Food Standard version 8, which is relevant for combined audits.

The most significant changes are:

  • Fewer requirements, an optimized protocol, and a structure that consequently follows the audit path.
  • A new scope for animal feed is added and IFS introduced two more logistics processing services: simple sorting of fruits and vegetables and labelling.
  • The IFS Logistics scope is extended and clarified, especially for short-term storage/transport of containers, organizing logistics activities and exclusion rules.
  • Partly outsourced logistics processing services are included in the standard.
  • The B-score is again classified as a deviation, so businesses can define a correction and corrective action to improve their performance continuously.
  • The new IFS Star status indicates that the audit was unannounced. Supply chain partners can immediately see that the certified company stands out.
  • Alignment with the Codex Alimentarius and ISO/IEC 17065, GFSI Benchmarking Requirements and considers ISO22003-2.

More information you can find here:

IFS_Logistics_v3_launch_newsletter_for_industry_EN_1701859182.pdf (ifs-certification.com)

At Certima, we will be taking swift action to update our processes and incorporate the changes, and we will be providing certification for the standard as soon as it comes into effect.

We will launch soon numerous communications and events to inform you accordingly about the changes that the IFS Logistics certified companies should effectuate in their FSMS prior to their IFS Logistics ver. 3 audits.

IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS Food

IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS Food

Уважаеми клиенти,

IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS FoodIFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на стандарта IFS Food. Одитите по новата версия 8 ще са възможни от 1 октомври 2023 г.  и стават задължителни за всички сертифицирани компании от 1 януари 2024 г.

Принципно приложението на версия 7 трябва да приключи на 31 декември 2023 г., като се допускат изключения за някои специфични ситуации и след тази дата, но най-късно до 31 декември 2024 г. Ето и резюме на тези изключителни случаи:

За необявени одити: Версия 8 ще се прилага, когато времевата рамка за необявен одит започва на или след 1 октомври 2023.

За одити на предприятия с няколко производствени площадки и централен офис: Производствените площадки и централният офис трябва да бъдат одитирани по една и съща версия на стандарта. След 1 януари 2024 г. версия 8 ще се прилага за всички одити на централен офис.

За последващи одити: Когато основният одит е проведен съгласно версия 7 преди 1 януари 2024 г., версия 7 ще бъде приложима и за последващия одит.

За одити за разширение на обхвата: Когато основният одит е проведен съгласно версия 7 преди 1 януари 2024 г., версия 7 ще бъде приложима и за одита за разширение на обхвата.

Въведени са редица промени в частта с изискванията на стандарта и протокола. IFS Food е приведен в съответствие с Codex Alimentarius и ISO 22003-2, както и с изискванията за сравнителен анализ на GFSI. Системата за оценяване е подобрена, насочвайки сертифицираните по IFS компании към непрекъснато подобряване на тяхното представяне. Редица правила и административни изисквания са оптимизирани, за да отговорят на призива за по-голяма добавена стойност и ефективност.

В Certima ще предприемем бързи действия за актуализация на нашите процеси и ще предоставим одити по новата версия на стандарта веднага щом тя влезе в сила.

Скоро ще започнем редица информационни кампании и събития, за да ви запознаем с промените, които сертифицираните по IFS компании трябва да въведат в своите системи за управление на безопасността на храните преди да бъдат одитирани по IFS Food версия 8.

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Уважаеми клиенти,

Развълнувани сме да споделим с Вас перфектните резултати от представянето на Certima през изминалата година. Оценката на BRCGS, IFS, RvA и клиентите ни показва, че се ползваме с тяхното високо доверие.

Certima притежава 5 звезди от BRCGS от началото на своята дейност през 2019 г. При последната оценка на ключовите показатели за ефективност постигнахме резултат от 98,21% (изискването за 5 звезди е повече от 90%). Можем да се похвалим и с 0 грешки по редица показатели на IFS, както и с високо ниво на съответствие и доверие от нашата акредитираща организация RvA.

Най-силно ни мотивира резултатa от проведеното сред нашите клиенти проучване, което показва висок процент на удовлетвореност от услугите, които предлагаме.

Нито едно от тези постижения не би било възможно без Вашата всеотдайна работа и представяне. Бихме искали да изразим нашата искрена признателност за Вашето доверие и лоялно сътрудничество през последните четири години – години на развитие и усъвършенстване за екипа на Certima.

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Certima бележи отлични резултати от оценяването на BRCGS, IFS, RvA и клиентите

Запознайте се с детайлите от нашето представяне тук.

Update on Food Safety Incidents

Update on Food Safety Incidents

Update on Food Safety Incidents – what you need to do to assure that your certification is maintained?

Dear customers,

We would like to draw your attention to important requirements regarding food safety incidents, e.g. recalls and withdrawals, how you manage them and report and notify Certima BV about this. Keep in mind that the way you handle food safety incidents has a direct impact on your certificate. Read on to know what you need to do to assure that your certification is maintained.

For Food Safety Incidents including: product recall(s), product recall(s) and / or withdrawal(s) by official order concerning food safety and / or food fraud reasons or any visit from health authorities which resulted in notifications and / or penalties issued by authorities, Certima BV shall be informed within three (3) working days. Recalls on products out of the certified scope (exclusions) shall also be reported as the cause may have a relation with products in the certified scope.

If Certima BV is not informed about a food safety incident (on time), we may need to suspend the certificate until you prove that your FSMS is working efficiently by informing us about incident details (supported with evidences) and how it is handled.

Reporting should be done by e-mail to recall@certima.bg. In order to supply consistent information, certified customers need to fill out the “Notification Form Food Safety Incidents including Recall/Withdrawal”. You can find the form on our website: https://certima.bg/certima/recall-management/. This form has to be completed and sent to Certima as soon as possible. Furthermore, certified customers are responsible for investigating and subsequently providing the details including the Correction, Corrective Actions and Root Cause Analysis regarding the incident. An Incident manager at Certima shall review the submitted information in the completed form and all additionally provided documents, and evaluate whether the incident has been managed in a satisfactory way and whether the certificate can be maintained. All information will be treated strictly confidential, but it will be reported to the scheme owners as per their strict protocols for reporting of food safety incidents. The information will be reported to the accreditation bodies at their request. Incidents having a major impact on public safety and/or generating a lot of media interest have to be reported to Certima pro-actively.

BRCGS requires from certification bodies to notify BRCGS within 2 working days of receiving the recall information (and other incidents) by completing recall submission form on BRCGS Directory with the product safety incident details received from the site. However, this initial notification should contain basic product, site, and incident details. The remaining information can be added at a later date, once the certification body review is complete. This remaining information should be updated within 3 weeks of the date of recall (i.e. 21 calendar days) by the Certification Body.

With the version 7 of the IFS Food IFS has required the reporting of extraordinary information about certified customers including food safety incidents such as product recalls, product withdrawals by official order concerning food safety and food fraud reasons, or any visit from health authorities which resulted in notifications or penalties issued by authorities, the certification body shall be informed. With IFS Food version 8 the required information is a lot more detailed and strict deadlines will be introduced.

To allow enough time for your preparation to meet the upcoming requirements by IFS, hereby a brief extract from the draft IFS Food v8 about handling and reporting food safety incidents:


<<<Notifications to the certification body

During the certification cycle, the senior management of the company shall ensure that the certification body is informed in due time about any changes that may affect the company’s ability to conform to the certification requirements (e.g. recall, alert on products, changes in organization and management, important modifications on the products and/or the production methods, changes in contact address and production sites, new address of the production site, etc.). The details shall be defined and agreed between both parties. As required in the IFS Food Audit checklist (Part 2), requirement 1.2.6, some specific situations require a notification to the certification body within three (3) working days.

After receiving such information from the sites (limited to the three (3) specific situations requiring a company notification within three (3) working days), the certification body shall:

  • Fill out in English the relevant form provided in the IFS Database and send it back to IFS Management GmbH within three (3) working days after receiving the information from the company.
  • Provide to IFS Management GmbH a root cause analysis and progress of the investigation within ten (10) working days (after submitting the form).

It is the certification body’s responsibility to investigate each situation and decide any action on the IFS Certification status.>>>

For more information and audit requests you can contact us at: info@certima.bg.

Certima BV has become IFS Training Provider

Certima BV has become IFS Training Provider

Our team is proud to inform you that Certima BV has become an IFS approved training provider and you can expect our first IFS trainings in Q1 2023.


An IFS Training Provider is a training center recognized by IFS Management GmbH that provides specific training courses on different topics with the aim to implement and get insights into IFS standards in the food quality and safety field. 

In November 2022 Certima BV has joined the IFS Academy and has been recognized as an IFS Training Provider.

The list of approved training providers can be found here: IFS Database – Training centers (ifs-certification.com)

You can expect our first IFS trainings in Q1 2023.

Update on possible disrupted supply chains due to the situation in Ukraine

Update on possible disrupted supply chains due to the situation in Ukraine

In response to the situation in Ukraine and the problem of disrupted supply chains, supply bottlenecks for raw materials and the resulting influences on supplier and raw material management as well as on customer specification and recipe management in terms of allergen, GMO and labelling, IFS have issued the following guidance for IFS stakeholders: IFS Database – IFS Blog – Supply chain disruption through Ukraine crisis – Guidance for IFS Stakeholders (ifs-certification.com).

Certified customers should take into account that all necessary changes in products and process management should be comprehensive. This comprehensive documentation and communication must be available during the next IFS Assessment. Documentation of the issues, decisions and measures taken and communication of the changes made in order to maintain production and meet delivery obligations, should be maintained.